Loading...

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020 SO VỚI LUẬT HIỆN HÀNH


Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (“Luật Đầu Tư 2020”). Dưới đây là tổng hợp những điểm mới, thay đổi quan trọng của Luật Đầu Tư 2020 so với luật doanh nghiệp hiện hành.


NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


1. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn bỏ.  Danh mục này sẽ do Chính phủ công bố bao gồm (i) Ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường, và (ii) Ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường có điều kiện.  Ngoài danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. 


2. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải có dự án đầu tư và không cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.


3. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với cơ quan nhà nước. 


4. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần,mua phần vốn góp tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, mà không tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức này, sẽ không còn phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với cơ quan nhà nước. 


5. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần,mua phần vốn góp tại tổ chức kinh tế, mà khiến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50%  vốn điều lệ (thay vì 51% như luật hình hành) trong tổ chức này, sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với cơ quan nhà nước. 


6. Tổ chức kinh thế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trở lên (thay vì 51% như luật hiện nay)  sẽ phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.  


ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI


7. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung thêm quy định về ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài, bao gồm (i) ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định luật, (ii) ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu và (iii) ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.


8. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung thêm quy định về ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, và kinh doanh bất động sản.  Đối với các ngành này, nhà đầu tư sẽ phải có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).


9. Luật Đầu Tư 2020 thu hẹp các trường hợp sẽ phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.


10. Luật Đầu Tư 2020 quy định rõ hơn về việc nhà đầu tư có thể sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài để (i) tiếp tục góp vốn trong trường hợp chưa góp đủ; (ii) tăng vốn; và (iii) thực hiện dự án đầu tư mới ở nước ngoài.


ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ


11. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung (i) cơ sở ươm tạo công nghệ/doanh nghiệp khoa học, (ii) doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, (iii) dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, và (iv) trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, (iv) dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật là đối tượng sẽ có thể được nhận ưu đãi đầu tư.  


Luật Đầu Tư 2020 định nghĩa dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.


12. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung (i) hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học , (ii) giáo dục đại học, (iii) sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành là các ngành nghề ưu đãi đầu tư.


13. Không chỉ dự án sản xuất ô tô, mà cả dự án sản xuất tàu bay, du thuyền sẽ có thể được nhận ưu đãi đầu tư, mặc dù chúng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 


14. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sẽ không được nhận ưu đãi đầu tư. 


15. Luật Đầu Tư 2020 sửa đổi thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư để thống nhất giữa dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


16. Chính phủ sẽ có quyền quyết định ưu đãi đầu tư đặc biệt để khuyến khích phát triển một ngành, địa bàn đặc biệt hoặc dự án đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến kinh tế - xã hội.


17. Hình thức ưu đãi đầu tư sẽ bao gồm thêm hình thức khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.


THẨM QUYỀN CÁC CẤP


18. Một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có quy mô đặc biệt sẽ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.


19. Dự án xây dựng và kinh doanh sân golf, dự án sản xuất thuốc lá điếu, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ không còn thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.


20. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf sẽ thuộc thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.


21. Luật Đầu Tư 2020 cho phép Chính phủ quyền quy định thêm các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới ngoài các hình thức mà Luật Đầu Tư 2020 đã quy định. 


QUY TRÌNH, THỦ TỤC


22. Luật Đầu Tư 2020 chỉnh sửa, bổ sung và bãi bổ một số nội dung của Hồ sơ thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư so với luật hiện hành.


23. Luật Đầu Tư 2020 sửa đổi thủ tục thẩm định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo hướng đơn giản hóa thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Bộ, cơ quan liên quan, xóa bỏ thủ tục trùng lặp 02 bước lấy ý kiến


24. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ không còn bao gồm nội dung về địa chỉ của nhà đầu tư.


25. Luật Đầu Tư 2020 quy định rõ ràng và chi tiết thêm về những trường hợp sẽ phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.


26. Chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được bãi bỏ.


27. Luật Đầu Tư 2020 sửa đổi thống nhất khái niệm “quyết định chủ trương đầu tư” thành khái niệm “chấp thuận chủ trương đầu tư” để phản ánh đúng bản chất và mục tiêu quản lý nhà nước của thủ tục này.


THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG


28. Cơ quan nhà nước sẽ có thể đình chỉ, ngừng, hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia. 


29. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung thêm các trường hợp (i) bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, (ii) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ, và (iii) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.


30. Luật Đầu Tư 2020 quy định rõ hơn rằng một phần hoạt động, không nhất thiết là toàn bộ hoạt động, của dự án đầu tư có thể được chấm dứt.


31. Luật Đầu Tư 2020 quy định rõ khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu, thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa theo quy định pháp luật.


32. Luật Đầu Tư 2020 quy định rằng  nhà đầu tư sẽ không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một số trường hợp cụ thể. 


33. Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên, Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam sẽ không được xem xét gia hạn khi hết thời hạn hoạt động.


CÁC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH


34. Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh pháo nổ, mua bán bào thai, xác người sẽ bị bổ sung là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.


35. Luât Đầu Tư 2020 quy định rõ hơn Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được áp dụng theo các hình thức sau đây: a) Giấy phép; b) Giấy chứng nhận; c) Chứng chỉ; d) Văn bản xác nhận, chấp thuận; và đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.


*việc bổ sung quy định này nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.


36. Các ngành nghề kinh doanh sau sẽ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LGP); Nhượng quyền thương mại; Kinh doanh dịch vụ Logistic; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện; Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng; Xuất, nhập khẩu điện; Đại lý tàu biển; Sản xuất phim. 


37. Các ngành nghề sau đây sẽ được bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Kinh doanh dịch vụ kiến trúc; Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; Kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử; Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu; Đăng kiểm tàu cá; Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá; Hoạt động phụ trợ bảo hiểm; Cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng chăn nuôi; Nuôi động vật rừng thông thường; Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài thuộc mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi; Cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt).


CÁC QUY ĐỊNH KHÁC


38. Luật Đầu Tư 2020 làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng từng hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: (i) đấu giá quyền sử dụng đất; (ii) đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; và (iii) chấp thuận nhà đầu tư trong một số trường hợp đặc biệt. 


39. Ngoài ký quỹ, nhà đâu sẽ có thể sử dụng bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


40. Đối với các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm trong trường hợp (i) nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, (ii) nhà đầu tư trúng đấu thầu, (iii) nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn, và (iv) nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.


41. Luật Đầu Tư 2020 bổ sung quy định về giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết để xác định căn cứ tính thuế, góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, trốn thuế.


42. Đối tượng áp dụng của Luật Đầu Tư 2020, ngoài nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân , sẽ bao gồm thêm cả cơ quan liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.*Giới thiệu về nhóm tác giả tổng hợp thông tin: EZLAW là một hãng luật chuyên tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, đặc biệt giới đầu tư từng gắn bó lâu dài với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Triết lý hoạt động của EZLAW là chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm. Bạn có thể liên hệ với EZLAW tại: http://www.ezlawfirm.org/p/blog-page.html


,
law 3904425055170327720

Post a Comment

emo-but-icon

Home item

Play this video

Follow by Email

Our Facebook